Общи условия за използване на сайта на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД

Последна промяна: 2018 г.

  Благодарим Ви и добре дошли на нашия уеб сайта! Повече за нас можете да прочетете тук!

 Адрес на управление на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД: България, гр. Бургас, ул. Александровска 98, етаж 1.

  С използването на нашите услуги и този сайт, Вие се съгласявате с нашите Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно и в случай, че имате въпроси, свържете се с нас на +359888421627 – администратора на сайта или на email: sales@artstry.euАко въпросите Ви са свързани с въпроси относно защитата на ЛД, свържете с нашето ДПО(длъжностно лице по защита на личните данни) на +359888421627 или на email: sales@artstroy.eu

Посещавайки нашия сайт http://artstroyinvestment.eu, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване му.

Запознали сте се и сте се съгласили с Общите ни условия и всички последващи промени в тях, което Ви обвързва със силата на договор, който с използването на сайта и информацията в него, Вие се задължавате да спазвате. Настоящите условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, което собственика на сайта и администратора на този сайт, вземат решение това да се случи. Потребителите, които посещават и зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта. Моля, не използвайте сайта, ако не сте съгласни с Общите ни условия! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на http://artstroyinvestment.eu


До кой се отнасят Общите Условия на този сайт: Условията за ползване на сайта се отнасят до всяко лице, което е посетило този сайт от момента, в който на използваното от него устройство ( мобилен телефон, таблет, компютър или др.) в браузера, който използва се визуализира информация (от различно естество), включена в сайта http://artstroyinvestment.eu, до момента на прекратяване на сесията/достъпа му до информацията, част от този сайт. Ако не сте съгласни с условията ни, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Създадохме тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасно, приятно и полезно преживяване на нашия сайт.

Моля, имайте предвид, че информацията се АКТУАЛИЗИРА постоянно, но е възможно да са останали стари цени или информация на сайта. За да сте сигурни, че поднесената информация е актуална, свържете се с нас за потвърждение, като направите запитване или се свържете с нас на някой от телефоните ни ТУК. „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД не носи отговорност, ако информацията в нашия Блог не е актуална. Не използвайте статиите ни като пълно ръководство, винаги проверявайте информацията и тяхната актуалност. „Артстрой 1 Инвестмънт“ не може да гарантира, че всяка поднесена информация е актуална и към настоящия момент. Статиите както и сайта ни са информативни и предназначени за широк кръг от публика. Моля консултирате с наш консултант или експерт в областта, която Ви интересува за точната интерпретация на конкретната информация изложена в нашия сайт http://artstroyinvestment.eu.


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

1. „УСЛУГА/И“ на интернет сайта http://artstroyinvestment.eu включват:

- разглеждане на информацията за недвижими имоти, блог статии и друга информация на този сайт.

- създаване на потребителски профили посредством регистрация;

- достъп до информационни ресурси/данни в сайта;

- други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата;

- сваляне на информация от сайта ни;

- търсене на информация от сайта ни;

- изпращане на запитвания и контакт с нас;

- посещения на други сайтове част от групата на „Артстрой Груп“ АД.2. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на интернет платформата http://artstroyinvestment.eu. Лица, ненавършили пълнолетие, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник. http://artstroyinvestment.eu има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили пълнолетие.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

Като потребител на този сайт, трябва да спазвайте всички правила, които ви се предоставят в Услугите на сайта на „Артстрой 1 Инвестмънт“  ЕООД. Не злоупотребявайте със съдържанието на сайта ни и Услугите, които Ви предоставяме. Например, не ги копирайте и разпространявайте информация от сайта, без изричното позволение на собственика на сайта. Разрешено е да  използвате нашите Услуги единствено съгласно закона, включително приложимите закони и разпоредби. Може да вземем решение да не Ви допускаме до този сайт или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършвате злоупотреба.

Използването на Услугите ни и достъпа, който Ви предоставяме не Ви дава права върху интелектуалната собственост и съдържанието на сайта. Всяка информация, изображения, лога, маркови характеристики, услуги и всичко, което е разпространявано на нашия сайт е наша интелектуална собственост и освен с изрично съгласие, нямате право и притежание върху интелектуалната ни собственост. Изключения правят законово разрешени случай на ползване на информация. Нямате право да премахвате и променяте нищо в този сайт! Нямате право да копирате информацията, която публикуваме за недвижими имоти или друга информация, свързана с нашите обекти, или каквато и да е информация, която е на нашия сайт. Ако на нашия сайт има съдържание, което не е наша собственост или препратка към друг сайт, отговорността за него е на собственика на представяната информация. „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД не носи отговорност, ако отворите нашия сайт или приложение, в ситуация, е която се изисква Вашето внимание. Моля спазвайте закона и законовите разпоредби, и закона за движение по пътищата!

Стараем се да имаме актуална информация на сайта ни и за нашите жилища, затворени комплекси, услуги, които предлагаме, и друга информация, която е свързана или обвързана по някакъв начин с нашата дейност, но е възможно поради техническа грешка или друга причина да е останала информация, която е стара или към дадения момент на посещението Ви на нашия сайт вече не е актуална. Моля, проверете информацията като се свържете с нас на посочените в нашия сайт телефони от ТУК.

Вашият профил в сайта http://artstroyinvestment.eu, собственост на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД:

Може да ви е необходим да си направите регистрация, за да използвате някои от Услугите ни. Създаването на собствено профил е лесно и е необходимо да посочите Вашите две имена, имейл, телефон, потребителско име и да се съгласите с декларацията, според която ще можем да Ви изпращаме маркетингови материали. Моля разгледайте раздела „Защита на личните данни“.

С цел защита на профила и данните Ви, моля не обявявайте Вашата парола на никого. Вие носите отговорност, ако бъде извършено действие, което по някакъв начин застрашава сигурността на ЛД, ако предоставите паролата си на друго лице или по някакъв начин паролата Ви бъде открадната, чрез достъп до Ваше устройство, на което сте отваря ли и въвеждали парола за достъп до сайта на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД.

Ако се регистрирате на нашия сайт ще Ви изпращаме актуална информация за наши услуги, промоции за недвижими имоти, актуална информация за жилища, интересна информация от нашия Блог и друга информация свързана с недвижими имоти и други теми, свързани с бранша, в които оперираме. Направете вашата регистрация ТУК. По всяко време имате право да се откажете от регистрацията си и да ни изпратите имейл, с цел да бъдете забравени. Повече за правото Ви да бъдете забравен, можете да прочетете в „Защита на личните данни“.

Ние от „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД Ви предоставяме Услугите си с доверие и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Но не можем да Ви дадем конкретни обещания свързани с услугите и съдържанието на сайта ни. Не можем да поемем ангажименти относно актуалността на съдържанието и услугите, функционалността на сайта, да Ви гарантираме достъп или да гарантираме, че нашите продукти и услуги ще отговорят на Вашите нужди. До колкото това е разрешено от закона, изключваме гаранции, с цел да не нарушим Вашите и нашите права за използване на сайта ни.


Отговорност за нашите Услуги

През сайта на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД не се продават стоки и услуги. На сайта Ви предлагаме да разгледате нашите обекти и жилищата, които се предлагат в тях, както и допълнителна информация. Всички услуги, свързани с покупката на недвижим имот и допълнителните услуги, които предлагаме, ако са упоменати на този сайт, биват приети след среща с потребителя или упълномощено от него лице в някой от офисите на Артстрой. През сайта не могат да се сключват договори или да се заплащат суми за покупка на недвижим имот или използване на услуга. Ако това се случи в бъдеще, ние си запазваме правото да Впишем в общите условия допълнение, с което да разясним този процес.

Съгласно закона и доколкото е разрешено спрямо него, „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД и неговите партньори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи, загубени данни, косвени или финансови загуби, или друг тип щети. На сайта не се приемат плащания за регистрация или използване на която и да е услуга, ако такова плащане Ви бъде поискано, „Артстрой 1 Инвестмънт“ не носи отговорност.

Запазваме си правото да променим тези условия или да добавим допълнителните условия. Нашето задължение ще е да бъдат вписани тук. Вашето задължение като потребител е да се запознаете с тях. Всяка промяна на условията ще бъде отразявана на тази страница. Ако желаете, при регистрация можем да Ви изпращаме и промените в Общите ни условия. Направете си регистрация тук. Промените влизат в сила в момента на публикуване на тази страница. Новите условия изключват старите, ако има извършени промени по дадени условия.

Запазваме си правото и да променяме, когато намерим за подходящо, без да уведомяваме нашите потребители всяко съдържанието на сайта.

Ако не приемате променените условия ни, моля не използвайте този сайт. Можете да упражните правото си да бъдете забравен на sales@artstroy.eu – получете повече подробности на страницата за защита на ЛД.

Общите условия, изложени тук, регламентират единствено отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на този сайт и СОБСТЕВЕНИКА на сайта.

Законодателството, което ще бъде приложено при злоупотреба с нашия сайт и при възникнал спор, в следствие на използването на този сайт е Българското законодателство. Ние спазваме българското законодателство, следователно всички искове, произтичащи от или свързани с Общите условия или Услугите, които предоставяме, ще се разглеждат в България, според адреса на управление на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД – гр. Бургас.

Ако не спазвате „Общите условия“, изложени на тази страница и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права си, да предприемем действия в бъдеще.

Ако искате да се свържете с нас, посетете страницата ни за контакти ТУК.

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информацияРазбрах