Закупуването на собствен имот неминуемо е една от най-важните и вълнуващи стъпки. Новият дом носи не само ентусиазъм, но и може да ни осигури усещане за сигурност и финансова стабилност в дългосрочен план. 

Въпреки еуфорията, която ни обзема обаче, е важно да запомним, че покупката на жилище не се свежда само до цената на имота. Съществуват редица разходи и такси, които я съпровождат и които не бива да бъдат пренебрегвани. Винаги е най-добре да сме предварително подготвени, за да не останем неприятно изненадани. 

В тази блог статия ще разгледаме подробно различните разходи и такси, които са свързани с покупката на имот. Ще ви предоставим ценна информация, която да ви помогне да планирате внимателно своя бюджет и да избегнете непредвидени разходи, които могат да възникнат по пътя към мечтания дом. 

Такси при прехвърляне на имота


Такса местен данък

При покупка на имот, един от първите разходи, които трябва да предвидим е местният данък към общината. Размерът на тази такса обикновено се определя като процент - между 0.1% и 3% от **данъчната оценка/продажната цена на недвижимото имущество и може да варира в зависимост от местоположението на имота. 

За градовете Бургас, София, Пловдив, Варна (*към ноември 2023г.) местният данък е в размер на 3% от данъчната оценка.

 

*Ставките на данъка подлежат на промяна от съответния общински съвет, така че винаги проверявайте актуалната ставка преди сключване на сделка.

**Стойността на местния данък се изчислява върху по-високата от двете стойности.

Такса към агенция по вписвания

Таксата за вписване на новия нотариален акт се изчислява на база на цената на имота. За разлика от размера на местния данък, който се определя индивидуално от всяка община, таксата към агенцията по вписвания има фиксирана стойност за цялата страна. 

Нейният размер е 0,1% от продажната цена, но не по-малък от 10 лева.

 


Все още не сте открили Вашия имот? Разгледайте имотите в продажба от Artstroy 1 Investment
и направете сигурна покупка без комисиона и с пълно съдействие на нашия екип от специалисти.


Нотариална такса 

Друг разход, който трябва да имаме предвид при покупка на имот е нотариалната такса.

Нотариалната такса се формира на база цената на недвижимия имот, посочена в нотариалния акт, както и в зависимост от тарифата за нотариалните такси. Най-общо размерът ѝ варира между 0,6% и 1% от материални интерес на сделката.

Като тук е важно да се отбележи, че ако има разминаване между данъчната оценка на имота и продажната му цена, за определяне размера на таксата се взима по-високата сума, като се начислява и 20% ДДС. 

 

Нотариалните такси в България при регистриране на сделки с движимо и недвижимо имущество, съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалните дейности са както следва:

до 100 лв. включително
30 лв.
101 - 1000 лв.
30 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. 
1001 - 10 000 лв. 
43,50 лв. + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв. 
10 001 - 50 000 лв. 
160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. 
50 001 - 100 000 лв. 
480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. 
100 001 - 500 000 лв.
730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. 
над 500 000 лв.
1530,50 лв + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.


Пример: Ако купувате жилище в гр. Бургас за 200 000 лв., ще дължите следните такси: 

Общински данък в размер на 6 000лв. (3% от стойността на имота за гр. Бургас)  
Таксата за вписване в регистъра на недвижимите имоти в размер на 200 лв., (0,1% от стойността на жилището)
Нотариалната такса в размер на 1 356,6 лв., (730,50 лв. + (100 000-0,2%))*1,2

Общо: 7 556,60 лв.

Банкови такси 

В случай, че финансираме покупката на имота чрез ипотечен кредит е необходимо да вземем под внимание и съпътстващите банковите разходи. 
 

Пазарна оценка на имота 

Първият разход, който клиентът покрива при теглене на ипотечен кредит, е за пазарна оценка на имота, която се извършва от лицензиран оценител.  
Размерът ѝ обикновено варира между 120 и 400 лева с ДДС.


 


 

Разходи по допълнителни банкови услуги

В някои случаи, при отпускане на ипотечен кредит, банката ще ви задължи да се възползвате и от допълнителни продукти, използването на които е съпроводено от месечни или еднократни такси. Такива допълнителни услуги могат да бъдат – превод на заплата по банката и такси за обслужване на банковата сметка, застраховка живот и застраховка на имота и др.


Застраховка живот

- най-често застрахователната сума се равнява на дължимото по кредита и обхваща целия период на заема като премиите могат да бъдат равни по размер за целия период; или да се преизчисляват - обикновено на годишна база, така че размерът на вноските да намалява с времето. 


Застраховка на имота

- таксата за застраховка на имота се плаща всяка година и е между 0.10% и 0.14%, като в някои банки се изчислява от размера на кредита, докато в други е от цената на имота.

Разход за усвояване на кредита 

Разходът се определя от тарифата на банката и може да бъде фиксирана сума между 60 и 100 лева, а за някои банки е процент около 0,25% от размера на кредита. Важно е да се има предвид, че таксата за усвояване се заплаща след като кредитът е одобрен.
 

Комисиона към брокер

В случай, че при покупката на имот използваме услугите на брокер, необходимо е да предвидим и комисиона. Най-често тя е в размер на 3% от продажната цена без ДДС.  

 
Вижте в нашия блог:
Какво значи комисиона? - 
Такса, която при закупуване на имот от Artstroy 1 Investment няма да дължите
Други разходи

Други разходи, които е добре да предвидим преди да преминем към покупка са: 

Такса поддръжка, ако имотът, който искаме да закупим се намира в затворен комплекс; Разходи за ремонт и обзавеждане; Разход за покупка на паркомясто. 


В заключение, покупката на имот е важна стъпка, и правилното управление на разходите е от съществено значение. Въпреки че фокусът често е върху избора на идеалния дом или на най-добрата инвестиция, не бива да пренебрегваме важността на правилното управление на разходите, свързани с покупката на имота.

В тази статия разгледахме различните видове разходи и такси, които обичайно са свързани с покупката на недвижимо имущество, включително такси към общината, банкови такси и допълнителни услуги. Важно е да подготвите подробен бюджет и да включите всички тези разходи, за да избегнете неприятни изненади.

Също така, винаги имайте предвид, че ставките за таксите могат да се променят с течение на времето и са в пряка зависимост от местоположението на имота. Затова винаги е добра практика да ги проверявате, преди да сключите сделката.Още интересни теми от блога: 

ФИНАЛНИ СТЪПКИ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ - ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ И КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ ПОДПИШЕМ, ПРЕДИ ФАКТИЧЕСКАТА СДЕЛКА


„НА ТАПА“ ИЛИ „ДО КЛЮЧ“, ИЛИ ЦЯЛОСТНО ОБЗАВЕЖДАНЕ?


4 ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА КЪЩА (В КОМПЛЕКС MAJESTIC SEA VILLAGE)


 Абонирайте се за нашия информационен бюлетин и получавайте 
полезна и интересна информация свързана с покупката на имот, специални предложения и промоционални оферти за нашите обекти

Галерея

Для нормального функционирования сайта мы используем небольшие файлы данных, называемые куки. Дополнительная информацияЯ понимаю